کات استند سیمان سامان غرب

طراحی کاراکتر ، چاپ و تولید کات استند سیمان سامان غرب . در این کات استند از شخصیت مهندس ساختمان استفاده شده است که نوع ایستادن شخصیت در کنار محصول این شرکت حالت قدرت و اطمینان در استفاده از این محصول را تداعی می کند.

سفارش دهنده: شرکت سیمان سامان غریب

سال سفارش : ۱۳۹۹

نوع خدمات : طراحی و چاپ

دسته بندی : چاپ و بسته بندی