چرا سالنامه یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی است؟

یکی از جذابترین هدایای تبلیغاتی بی شک سالنامه  است که سالهای زیادی است بین مدیران شرکت ها، کارمندان و سایر مشاغل مورد استفاده قرار گرفته است. از دلایل این محبوبیت و جذابیت می توان به صرفه بودن قیمت آن در مقایسه با سایر هدیه های تبلیغاتی اشاره کرد. یکی دیگر از این دلایل، تنوع این محصول است که طبق نظر مشتری و با توجه به نیاز او تغییرات روی سررسید اعمال می شود. فضای مناسب تبلیغات که از روی جلد آغاز و تا آخرین صفحه، دست طراحان را برای معرفی برند ، خدمات و محصولات شرکت تبلیغ کننده به مخاطبین خود باز میگذارد. از دیگر دلایل جذابیت این هدیه تبلیغاتی میتوان به ماندگاری طولانی، قابل حمل بودن، تنوع در طراحی اشاره نمود.

سالنامه های ۱۴۰۳ / قطع اروپایی

سررسید اروپایی  در سالهای اخیر بسیار مورد استقبال قرار گرفته است .در سالهای گذشته بیشترین درخواست شرکت ها قطع وزیری سررسید و قطع رقعی سررسید بوده است اما با ورود قطع اروپایی ، توجه شرکت ها به سمت این قطع سررسید معطوف شده است.

ابعاد حدودی سالنامه اروپایی ۲۱ * ۱۴ سانتیمتر می باشد ، یعنی سالنامه اروپایی  مشابه سالنامه رقعی  است با این تفاوت که  سالنامه اروپایی کمی از عرض نسبت به سالنامه رقعی کوچکتر شده است.

سالنامه اروپایی 1403

سالنامه اروپایی کد ۱ (طرح آسو)

سررسید اروپایی جلد چرم 

صفحات داخلی : روز شمار ۲ 

اندازه قطع : ۲۲ * ۱۴

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی

سالنامه اروپایی کد ۲ (طرح پینار)

سررسید اروپایی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار ۲

اندازه قطع : ۲۲ * ۱۴                      

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی

سالنامه اروپایی کد ۳ (طرح باروس)

سررسید اروپایی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۲۲ * ۱۴                       

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سالنامه اروپایی 1403

سالنامه اروپایی کد ۴ (طرح ژیوار)

سررسید اروپایی جلد چرم 

صفحات داخلی : روز شمار۲ 

اندازه قطع : ۲۲ * ۱۴

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه اروپایی 1403

سالنامه اروپایی کد ۵ (طرح کیانا)

سررسید اروپایی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲ 

اندازه قطع : ۲۲ * ۱۴

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سالنامه اروپایی 1403

سالنامه اروپایی کد ۶ (طرح اوکسین)

سررسید اروپایی جلد چرم دوتکه

صفحات داخلی : روز شمار۲ 

اندازه قطع : ۲۲ * ۱۴

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

خدمات چاپ و حک لوگو روی سررسید

امکان چاپ لوگو در تمام صفحات

حک لوگو به صورت داغی روی جلد

حک لوگو با لیزر روی پلاک

چاپ لت رنگی در ابتدای سررسید

سالنامه های ۱۴۰۳ / قطع رقعی

سالنامه قطع رقعی نیز یکی از قدیمی ترین قطع های سررسید است. این قطع سالنامه در سالهای اخیر بسیار متداول بوده و به دلیل کوچکتر بودن نسبت به سررسید وزیری طرفداران خاص خود را دارد. این سررسید مناسب افرادی است که به سالنامه کوچمتر از قطع وزیری با فضای مناسب جهت یادداشت را دارند.

ابعاد سالنامه رقعی ۲۲ * ۱۵ سانتیمتر است.

سالنامه رقعی 1403

سالنامه رقعی کد ۷ (طرح یافا)

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سالنامه رقعی 1403

سالنامه رقعی کد ۸ (طرح آساک)

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی 1403

سالنامه رقعی کد ۹ (طرح رستا)

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سالنامه رقعی 1403

سالنامه رقعی کد ۱۰ (طرح ویوان )

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی 1403

سالنامه رقعی کد ۱۱ (طرح پرهام )

سررسید رقعی جلد چرم 

صفحات داخلی : روز شمار۲ 

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲  

 نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی 1403

سالنامه رقعی کد ۱۲ ( سامیا )

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲ 

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه رقعی 1403

سالنامه رقعی کد ۱۳ (طرح آژند )

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سالنامه رقعی کد ۱۴ ( طرح ونداد )

سررسید رقعی جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد

سالنامه رقعی 1403

سالنامه رقعی کد ۱۵ (طرح رایا )

سررسید رقعی جلد چرم کشدار

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۵ * ۲۲

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد

سالنامه های ۱۴۰۳ / قطع وزیری

سالنامه قطع وزیری یکی از قدیمی ترین قطع های سررسید است.  در سالهای اخیر به دلیل ابعاد مناسب، بجای قطع رحلی که خیلی بزرگ است ، از این قطع سررسید برای مدیران استفاده می شود. این قطع سررسید برای افرادی مناسب است که فضای بیشتری برای یادداشت مطالب و برنامه های خود نیاز دارند. 

ابعاد سالنامه وزیری ۱۷/۵* ۲۴ سانتیمتر است .

سالنامه وزیری 1403

سررسید وزیری کد ۱۶ (طرح آدنیس)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۲۴ * ۱۷/۵

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری 1403

سررسید وزیری کد ۱۷ (طرح ژابیز)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۲۴ * ۱۷.۵

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری 1403

سررسید وزیری کد ۱۸ (طرح کارینا)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۲۴ * ۱۷/۵

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری 1403

سررسید وزیری کد ۱۹ (طرح لامیا)

سررسید وزیری جلد چرم دو تکه

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۲۴ * ۱۷/۵

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سالنامه وزیری 1403

سررسید وزیری کد ۲۰ (طرح فریال)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۱

اندازه قطع : ۲۴ * ۱۷/۵

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری 1403

سررسید وزیری کد ۲۱ (طرح بارلی)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۱

اندازه قطع : ۲۴ * ۱۷/۵

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سالنامه وزیری 1403

سررسید وزیری کد ۲۲ (طرح راتین)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۱

اندازه قطع : ۲۴ * ۱۷

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سالنامه وزیری 1403

سررسید وزیری کد ۲۳ (طرح ونداد)

سررسید رقعی جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار۱

اندازه قطع : ۲۴ * ۱۷

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد 

سالنامه 1403

سررسید ۱/۸ کد ۲۴ (طرح تیسا)

سررسید ۱/۸ جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۲ * ۱۷

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سالنامه 1403

سررسید ۱/۸ کد ۲۵ (طرح کاراکو)

سررسید ۱/۸ جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۱۲ * ۱۷

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد

تقویم جیبی 1403

تقویم جیبی کد ۲۶ (طرح مایسا)

تقویم جیبی جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار۲

اندازه قطع : ۹ * ۱۶

نوع کاغذ : ۷۰ گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد