طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت کیتسون

طراحی کاتالوگ شرکت کیتسون تولید کننده لوازم آشپزخانه و هود. استفاده از عکسهای صنعتی با کیفیت و زمینه سفید و خاکستری ترکیب بسیار ساده و جذابی به کاتالوگ داده است.

سال سفارش : ۱۴۰۰

نوع خدمات : طراحی و چاپ کاتالوگ

دسته بندی : طراحی گرافیک