طراحی لوگو چاپ مهرورزان

طراحی لوگو چاپ مهروزران با تایپو گرافی و طراحی حروف نام شرکت و استفاده از رنگهای اصلی در چاپ (CMYK) ایده پردازی و طراحی شده است.

سفارش دهنده: چاپ مهرورزان

سال سفارش : ۱۳۸۶

نوع خدمات : طراحی لوگو

دسته بندی : طراحی گرافیک