عکاسی از محصولات فست فود گریل باکس

عکاسی از محصولات غذایی فست فود گریل باکس. عکاسی با زمینه سفید.

سفارش دهنده: فست فود گریل باکس

سال سفارش : ۱۳۹۹۲

نوع خدمات : عکاسی صنعتی

دسته بندی : عکاسی