عکاسی صنعتی شیرآلات قهرمان

عکاسی صنعتی با زمینه سفید ازشیرآلات بهداشتی قهرمان جهت استفاده در وب سایت ، طراحی روی جعبه، کاتالوگ محصولات و …

سفارش دهنده: شرکت شیرآلات بهداشتی قهرمان

سال سفارش : ۱۳۹۲

نوع خدمات : عکاسی صنعتی

دسته بندی : عکاسی صنعتی و تبلیغاتی