طراحی لوگو شرکت آمرتات

طراحی لوگو تایپ شرکت آمرتات تولید کننده محصولات آشپزخانه با الگو برداری از حروف فارسی با استفاده از فرمهای رسمی و ایستا ایده پردازی و طراحی شده.

سفارش دهنده: شرکت آمرتات

سال سفارش : ۱۴۰۰

نوع خدمات : طراحی لوگو

دسته بندی : طراحی گرافیک