طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت سیمان سامان غرب

عکاسی صنعتی ، طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت سیمان سامان غرب با الگو برداری از شعار تبلیغاتی این شرکت (صنعت سبز ، کیفیت برتر) ، رنگ سازمانی و ترکیبات فرم و رنگ مناسب برای صفحه بندی با توجه به نوع فعالیت و شاخصه مهم این شرکت که توجه به محیط زیست با فیلتراسیون قوی در کنترل آلاینده های کارخانه می باشد طراحی و اجرا شده. 

کاتالوگ در قطع وزیری ،صفحات داخلی گلاسه ۱۵۰ گرم و جلد گلاسه ۲۵۰ گرم ، چاپ ۴ رنگ با دستگاه هایدلبرگ اسپیدمستر و خدمات پس از چاپ پوشش سلفون مات برای جلد و صحافی مفتول چاپ و اجرا شده است.

سفارش دهنده: شرکت سیمان سامان غرب

سال سفارش : ۱۳۹۷

نوع خدمات : طراحی و چاپ

دسته بندی : چاپ و بسته بندی