طراحی و چاپ کارت ویزیت بهروز کیان

طراحی و چاپ کارت ویزیت شخصی با استفاده از تکنیک چاپ افست و برجسته کردن مقوای ۳۰۰ گرم فابریانو اجرا شده است.

ابعاد کارت ویزیت:  5/5 * 9 سانتیمتر

سفارش دهنده: آقای کیان

سال سفارش : ۱۳۹۸

نوع خدمات : طراحی و چاپ

دسته بندی : چاپ و بسته بندی