طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت سامان بافت

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت سامان بافت -. تولید کننده انواع نخ، پارچه و گونی های پلی پرو پیلن. این کاتالوگ در قطع رحلی به صورت بیاضی چاپ و صحافی شده است. 

سال سفارش : ۱۴۰۱

نوع خدمات : طراحی و چاپ

دسته بندی : چاپ و بسته بندی