طراحی و چاپ کاتالوگ بازرگانی آسا - فاستر

طراحی و چاپ کاتالوگ فاستر با تکنیک چاپ افست و سلفون مات برای روی جلد و نقره کوب شدن لوگو روی جلد اجرا شده است.

رنگ توسی متمایل به آبی از رنگهای خاص و با دقت بالایی روی جلد کار چاپ شده است.

صحافی کار چسب گرم و با بهترین نوع چسب صحافی شده .

سال سفارش : ۱۳۹۹

نوع خدمات : طراحی و چاپ کاتالوگ

دسته بندی : طراحی گرافیک