عکاسی صنعتی شرکت سیمان سامان غرب

عکاسی صنعتی از فضاهای کارخانه شرکت سیمان سامان غرب در فصل بهار و با استفاده از فضاهای سبز و طبیعت زیبای کرمانشاه و در زمان طلوع آفتاب عکاسی شده است. علاوه بر کیفیت ، توجه به محیط زیست از شاخصه های مهم این شرکت به شمار می رود.

سفارش دهنده: شرکت سیمان سامان غرب

سال سفارش : ۱۳۹۷

نوع خدمات : عکاسی صنعتی

دسته بندی : عکاسی صنعتی و تبلیغاتی