طراحی لوگو تایپ ایمان صالحی

طراحی لوگوتایپ آقای ایمان صالحی با ایده پردازی از خط نسخ فارسی و فرمهای نرم و ترکیب بندی مناسب طراحی شده است.

سفارش دهنده: آقای ایمان صالحی

سال سفارش : ۱۳۹۴

نوع خدمات : طراحی لوگو

دسته بندی : طراحی گرافیک