چرا سررسید یکی از بهترین هدایای تبلیغاتی است؟

یکی از جذابترین هدایای تبلیغاتی بی شک سررسید سال نو است که سالهای زیادی است بین مدیران شرکت ها، کارمندان و سایر مشاغل مورد استفاده قرار گرفته است. از دلایل این محبوبیت و جذابیت می توان به صرفه بودن قیمت آن در مقایسه با سایر هدیه های تبلیغاتی اشاره کرد. یکی دیگر از این دلایل، تنوع این محصول است که طبق نظر مشتری و با توجه به نیاز او تغییرات روی سررسید اعمال می شود. فضای مناسب تبلیغات که از روی جلد آغاز و تا آخرین صفحه، دست طراحان را برای معرفی برند ، خدمات و محصولات شرکت تبلیغ کننده به مخاطبین خود باز میگذارد. از دیگر دلایل جذابیت این هدیه تبلیغاتی میتوان به ماندگاری طولانی، قابل حمل بودن، تنوع در طراحی اشاره نمود.

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

سررسید 1402 / قطع اروپایی

سررسید اروپایی  در سالهای اخیر بسیار مورد استقبال قرار گرفته است .در سالهای گذشته بیشترین درخواست شرکت ها قطع وزیری سررسید و قطع رقعی سررسید بوده است اما با ورود قطع اروپایی ، توجه شرکت ها به سمت این قطع سررسید معطوف شده است.

ابعاد حدودی سالنامه اروپایی 21 * 14 سانتیمتر می باشد ، یعنی سالنامه اروپایی  مشابه سالنامه رقعی  است با این تفاوت که  سالنامه اروپایی کمی از عرض نسبت به سالنامه رقعی کوچکتر شده است.

سررسید اروپایی کد 1 (طرح راسا)

سررسید اروپایی جلد چرم 

صفحات داخلی : روز شمار 2 

اندازه قطع : 22 * 14

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید اروپایی کد 2 (طرح لیان)

سررسید اروپایی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار 2

اندازه قطع : 22 * 14                      

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید اروپایی کد 3 (طرح زینو)

سررسید اروپایی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 22 * 14                       

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سررسید اروپایی کد 4 (طرح آداک)

سررسید اروپایی جلد چرم 

صفحات داخلی : روز شمار2 

اندازه قطع : 22 * 14

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید اروپایی کد 5 (طرح ویونا)

سررسید اروپایی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2 

اندازه قطع : 22 * 14

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سررسید اروپایی کد 6 (طرح پارسا)

سررسید اروپایی جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار2 

اندازه قطع : 22 * 14

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد

سررسید اروپایی کد 7 (طرح رادین)

سررسید اروپایی جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 22 * 14

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

خدمات چاپ و حک لوگو روی سررسید

امکان چاپ لوگو در تمام صفحات

حک لوگو به صورت داغی روی جلد

حک لوگو با لیزر روی پلاک

چاپ لت رنگی در ابتدای سررسید

سررسید 1402 / قطع رقعی

سررسید قطع رقعی نیز یکی از قدیمی ترین قطع های سررسید است. این قطع سررسید در سالهای اخیر بسیار متداول بوده و به دلیل کوچکتر بودن نسبت به سررسید وزیری طرفداران خاص خود را دارد. این سررسید مناسب افرادی است که به سالنامه کوچمتر از قطع وزیری با فضای مناسب جهت یادداشت را دارند.

ابعاد رسسید رقعی 22 * 15 سانتیمتر است.

سررسید رقعی کد 8 (طرح لیماک)

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 15 * 22

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سررسید رقعی کد 9 (طرح آیسان)

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 15 * 22

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید رقعی کد 10 (طرح باتیس)

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 15 * 22

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سررسید رقعی کد 11 (طرح ژینک )

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 15 * 22

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید رقعی کد 12 (طرح ساپرا )

سررسید رقعی جلد چرم 

صفحات داخلی : روز شمار2 

اندازه قطع : 15 * 22  

 نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر یا چاپ روی جلد

سررسید رقعی کد 13 (زیگورات )

سررسید رقعی جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2 

اندازه قطع : 15 * 22

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید رقعی کد 14 (طرح آرکا )

سررسید رقعی جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 15 * 22

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد

سررسید 1402 / قطع وزیری

سررسید قطع وزیری یکی از قدیمی ترین قطع های سررسید است.  در سالهای اخیر به دلیل ابعاد مناسب، بجای قطع رحلی که خیلی بزرگ است ، از این قطع سررسید برای مدیران استفاده می شود. این قطع سررسید برای افرادی مناسب است که فضای بیشتری برای یادداشت مطالب و برنامه های خود نیاز دارند.ابعاد سررسید وزیری 17/5* 24 سانتیمتر است .

سررسید وزیری کد 15 (طرح ساتیا)

سررسید وزیری جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 24 * 17/5

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید وزیری کد 19 (طرح آراز)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 24 * 17.5

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید وزیری کد 17 (طرح کارینا)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 24 * 17/5

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید وزیری کد 18 (طرح رادین)

سررسید وزیری جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 24 * 17/5

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد

سررسید وزیری کد 19 (طرح آداس)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار1

اندازه قطع : 24 * 17/5

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید وزیری کد 20 (طرح راگا)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار1

اندازه قطع : 24 * 17/5

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک

سررسید وزیری کد 21 (طرح آردین)

سررسید وزیری کد 21 (طرح آردین)

سررسید وزیری جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار1

اندازه قطع : 24 * 17

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سررسید وزیری کد 22 (طرح رادین)

سررسید رقعی جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار1

اندازه قطع : 24 * 17

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد 

سررسید 1/8 کد 23 (طرح رایکا)

سررسید 1/8 جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 12 * 17

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک 

سررسید 1/8 کد 24 (طرح پارسا)

سررسید 1/8 جلد چرم

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 12 * 17

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد

تقویم جیبی کد 25 (طرح رادین)

تقویم جیبی جلد ترمو

صفحات داخلی : روز شمار2

اندازه قطع : 9 * 16

نوع کاغذ : 70 گرم سفید اندونزی

نوع صحافی : ته دوخت

حک لوگو : لیزر روی پلاک / داغی جلد