طراحی و چاپ ست اداری شرکت یاران سازه

طراحی و چاپ ست اداری شرکت مهندسی و ساختمانی یاران سازه  با استفاده از  رنگهای سازمانی این شرکت و فرم مهندسی طراحی و اجرا شده است.
جنس مود استفاده در این ست اداری از کاغذ ۱۰۰ گرم کتان آلمان برای سربرگ و کاغذ ۱۲۰ گرم کتان آلمان برای پاکتها استفاده شده است.

سفارش دهنده: شرکت یاران سازه تدبیر

سال سفارش : ۱۳۹۷

نوع خدمات : طراحی و چاپ

دسته بندی : چاپ و بسته بندی