طراحی و چاپ ست اداری شرکت یاران سازه

طراحی و چاپ ست اداری شرکت مهندسی و ساختمانی یاران سازه  با استفاده از  رنگهای سازمانی این شرکت و فرم مهندسی طراحی و اجرا شده است.
جنس مود استفاده در این ست اداری از کاغذ 100 گرم کتان آلمان برای سربرگ و کاغذ 120 گرم کتان آلمان برای پاکتها استفاده شده است.

سفارش دهنده: شرکت یاران سازه تدبیر

سال سفارش : 1397

نوع خدمات : طراحی و چاپ

دسته بندی : چاپ و بسته بندی

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در google