طراحی و چاپ ست اداری شرکت میکرو الکترونیک

طراحی و چاپ ست اداری شرکت میکرو الکترونیک ایران با در نظر داشتن رنگ سازمانی و نوع فعالیت این شرکت که تولید کننده لوازم و تجهیزات کنترل برق می باشد  طراحی شده است.

پاکت نامه با مقوای فابریانو نوک مدادی و تکنیک طلا کوب و سربرگ با کاغذ ۱۰۰ گرم تحریر و چاپ افست اجرا شده است.

ست اداری این شرکت شامل سربرگ A4 ، پاکت نامه می باشد.

سفارش دهنده: شرکت رابیتس

سال سفارش : ۱۳۹۹

نوع خدمات : طراحی و چاپ

دسته بندی : چاپ و بسته بندی