طراحی بیلبورد شرکت سیمان سامان غرب

طراحی بیلبورد مفهومی شرکت سیمان سامان غرب . تولیدکننده برتر سیمان در کشور با استانداردهای بین المللی. طراحی این بیلبورد با الگو برداری از محصول این شرکت و تداعی استحکام نوع سیمان تولید شده به شکل برج بلند را میرساند.

سفارش دهنده: شرکت سیمان سامان غرب

سال سفارش : ۱۳۹۸

نوع خدمات : طراحی بیلبورد

دسته بندی : طراحی گرافیک